Wednesday, July 14, 2010

Wednesday, June 24, 2009

Struktur Organisasi

OBJEKTIF

OBJEKTIF PANITIA
1. Meningkatkan peratus pencapain
2. meningkat bhbkjaslkjlkas

MATLAMAT

MATLAMAT PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
1. Memastikan pelajar memperolehi latihan yang optimum

MISI

MISI PANITIA PEN. PENDIDIKAN ISLAM
1. Memastikan pencapaian akademik

VISI

VISI PANATIA PENDIDIKAN ISLAM
Panitia Pendidikan Islam menjadi panitia terbaik